Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Томчук В.В. Аналіз ефективності використання джерел фінансування підприємства

АНОТАЦІЯ
Формування та використання фінансових ресурсів має важливе значення для функціонування і розвитку підприємства, тому потребує постійного аналізу та контролю цих процесів. Важливе значення у цьому контексті має аналіз ефективності використання джерел фінансування підприємства. Обґрунтовані у статті підходи дозволяють реалізувати на його практиці та уникнути можливих прорахунків при прийнятті управлінських фінансових рішень.

Ключові слова: фінансові ресурси, джерела фінансування підприємства, капітал підприємства, оптимізація структури капіталу, швидкість оборотності капіталу.

АННОТАЦИЯ
Формирование и использование финансовых ресурсов имеет важное значение для функционирования и развития предприятия, поэтому требует постоянного анализа и контроля этих процессов. Важное значение в этом контексте имеет анализ эффективности использования источников финансирования предприятия. Обоснованные в статье подходы позволяют реализовать его на практике и избежать возможных просчетов при принятии управленческих финансовых решений.

Ключевые слова: финансовые ресурсы, источники финансирования предприятия, капитал предприятия, оптимизация структуры капитала, скорость оборачиваемости капитала.

ANNOTATION
Formation and use of financial resources is essential for the operation and development of the enterprise. Therefore, it requires constant analysis and control of these processes. In this scope analysis of the use of the sources of the enterprise finance is important. Approaches grounded in the article allow us to realize it in practice and avoid possible failures in taking managerial financial decisions.

Keywords: financial resources, sources of the enterprise financing, capital of the enterprise, optimization of the capital structure, turnover rate of the capital.

Завантажити статтю (pdf)