Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Михальчишина Л.Г. Внутрішня звітність підприємств щодо операцій з конвертованими облігаціями

АНОТАЦІЯ
У статті досліджується внутрішня звітність для управлінського персоналу, яка має на меті прийняття результативних рішень і здійснення контролю здійснених операцій з конвертованими облігаціями. Необхідною для цього є наявність достовірної, оперативної та повної інформації щодо емісії облігацій при прийнятті підприємством рішень щодо операцій з конвертованими облігаціями, оцінки її ефективності та здійснення контролю.

Ключові слова: звітність, управління, внутрішня звітність, цінні папери, конвертовані облігації.

АННОТАЦИЯ
В статье исследуется внутренняя отчетность для управленческого персонала, цель которой – принятие результативных решений и осуществление контроля осуществленных операций с конвертируемыми облигациями. Необходимым для этого является наличие достоверной, оперативной и полной информации об эмиссии облигаций при принятии предприятием решений по операциям с конвертируемыми облигациями, оценки ее эффективности и контроля.

Ключевые слова: отчетность, управление, внутренняя отчетность, ценные бумаги, конвертируемые облигации.

ANNOTATION
The internal record for administrative personnel which aims the acceptance of effective decisions and control over the realized operations with convertible bonds is being investigated. The availability of reliable, efficient and complete information concerning the bond emission when making decisions as to operations with convertible bonds, estimation of its effectiveness and the realization of control are necessary for this.

Keywords: record, administration, internal record, securities, convertible bonds.

Завантажити статтю (pdf)