Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Жидовська Н.М., Шигінська І.М. Внутрішній контроль як засіб забезпечення ефективної діяльності підприємств громадського харчування

АНОТАЦІЯ
У статті обґрунтовано сутність внутрішнього контролю як засобу забезпечення ефективної діяльності підприємств громадського харчування, визначено його основну мету та завдання, наведено етапи здійснення внутрішнього контролю у підприємствах громадського харчування, запропоновано конфігурацію «ІБЦ-Кафе» як ефективний автоматизований інструмент управління даною ділянкою.

Ключові слова: контроль, внутрішній контроль, підприємства громадського харчування, етапи контролю, автоматизація обліку, конфігурація «ІБЦ-Кафе».

АННОТАЦИЯ
В статье обоснована сущность внутреннего контроля как средства обеспечения эффективной деятельности предприятий общественного питания, определены его основная цель и задачи, приведены этапы осуществления внутреннего контроля в предприятиях общественного питания, предложена конфигурация «ИБЦ-Кафе» как эффективный автоматизированный инструмент управления данным участком.

Ключевые слова: контроль, внутренний контроль, предприятия общественного питания, этапы контроля, автоматизация учета, конфигурация «ИБЦ-Кафе».

АNNOTATION
The article substantiates the essence of internal control as a means of ensuring effective activity of enterprises of public catering, defined its main objectives, the stages of implementation of internal control in public catering companies, the proposed configuration of the «ILC-Cafe» as an effective automated tool to manage this site.

Keywords: control, internal control, catering, stages of control, automation, configuration «ILC-Cafe».

Завантажити статтю (pdf)