Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Аванесова Н.Е., Вознікова Ю.М. Кредитна політика банківських установ: стратегічні аспекти та ризики

АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано світову банківську практику в сфері управління кредитним ризиком. Розглянуто основні цілі та завдання банківської діяльності, а також напрями забезпечення стабільного функціонування банківських установ в сучасній економічній ситуації, визначено основні ризики та проблеми кредитної діяльності банку.

Ключові слова: кредит, кредитний ризик, кредитна політика, кредитний портфель банку, кредитні операції.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализирована мировая банковская практика в сфере управления кредитным риском. Рассмотрены основные цели и задания банковской деятельности, а также направления обеспечения стабильного функционирования банковских учреждений в современной экономической ситуации, определены основные риски и проблемы кредитной деятельности банка.

Ключевые слова: кредит, кредитный риск, кредитная политика, кредитный портфель банка, кредитные операции.

ANNOTATION
It is analysed the global banking practices in credit risk management. Describes the main objectives and tasks of banking activities, as well as measures for provision of stable functioning of banking institutions in today's economic situation, identifies the main risks and issues of credit activity of the Bank.

Keywords: credit, credit risk, credit policy, credit portfolio, credit operations.

Завантажити статтю (pdf)