Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Бойко А.О., Стадник О.В. Застосування АВС та XYZ-аналізу у плануванні структури страхового портфеля страхової компанії

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто можливості використання АВС- і XYZ-аналізів та їх інтегрованого підходу в страхуванні. На основі досліджень у сфері управління страховим портфелем та практичного досвіду застосування даних аналізів в інших сферах підприємницької діяльності запропоновано адаптувати дані підходи у процесі планування складу і структури страхового портфеля шляхом структуризації, ранжування та відбору ефективних видів страхування.

Ключові слова: страхова компанія, управління страховим портфелем, АВС-аналіз, XYZ-аналіз, ризик.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены возможности использования АВС- и XYZ-анализов и их интегрированного подхода в страховании. На основе исследований в области управления страховым портфелем и практического опыта применения данных анализов в других сферах предпринимательской деятельности предложено адаптировать данные подходы в процессе планирования состава и структуры страхового портфеля путем структуризации, ранжирования и отбора эффективных видов страхования.

Ключевые слова: страховая компания, управление страховым портфелем, АВС-анализ, XYZ-анализ, риск.

ANNOTATION
This paper determines the possibility of using ABC and XYZ analysis and their integrated approach to insurance. Based on researches in the insurance portfolio management and practical experience of this analysis in other areas of business activity it was suggested to adapt this analysis in the planning of insurance portfolio composition by structuring, ranking and selection of efficient insurance methods.

Keywords: insurance company, the management of insurance portfolio, ABC-analysis, XYZ-analysis, risk.

Завантажити статтю (pdf)