Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Бобошко Л.І. Світовий досвід оподаткування майна та можливості його використання в Україні

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено досвід зарубіжних країн щодо справляння майнових податків та визначено особливості оподаткування нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки, транспортного податку та плати за землю для покращення ефективності справляння вищезазначених податків в Україні.

Ключові слова: майно, зарубіжний досвід, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

АННОТАЦИЯ
В статье исследован опыт зарубежных стран относительно взыскания имущественных налогов и определены особенности налогообложения недвижимого имущества, отличного от земельного участка, транспортного налога и платы за землю для улучшения эффективности взыскания вышеупомянутых налогов в Украине.

Ключевые слова: имущество, зарубежный опыт, налог на недвижимое имущество, отличающееся от земельного участка.

АNNOTATION
In the article investigational experience foreign country in relation the production of property taxes and the features of taxation of real property other than land, vehicle tax and land tax for the improvement of efficiency of production of aforementioned taxes in Ukraine.

Keywords: property, foreign experience, real estate tax, distinct from land.

Завантажити статтю (pdf)