Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Безвух С.В. Фондові біржові індекси в Україні та світі: сутність, методи розрахунку, тенденції і проблеми формування

АНОТАЦІЯ
У статті визначено сутність, функції, значення та види фондових індексів. Проведено аналіз методів розрахунку фондових індексів у світі та в Україні. Охарактеризовано світові тенденції формування фондових індексів. Визначено проблеми у формуванні фондових індексів в Україні та запропоновано заходи по їх вирішенню.

Ключові слова: фондова біржа, фондовий ринок, фондовий індекс, індексна корзина, індекс ПФТС, індекс UX.

АННОТАЦИЯ
В статье определены сущность, функции, значение и виды фондовых индексов. Проведен анализ методов расчета фондовых индексов в мире и в Украине. Охарактеризованы мировые тенденции формирования фондовых индексов. Определены проблемы в формировании фондовых индексов в Украине и предложены меры по их решению.

Ключевые слова: фондовая биржа, фондовый рынок, фондовый индекс, индексная корзина, индекс ПФТС, индекс UX.

ANNOTATION
The essence, function, value and type of stock indices were identified in the article. Analysis of methods of calculation of stock indices in the world and in Ukraine was developed. Global trends of formation stock indices were described. The problems of formations of stock indices in Ukraine were identified and measures on their decision were proposed.

Keywords: stock exchange, stock market, stock index, index card, PFTS Index, UX Index.

Завантажити статтю (pdf)