Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Бабіченко В.В. Інформаційна парадигма та трансформація наукових поглядів щодо корпоративних фінансів

АНОТАЦІЯ
У статті розкрито особливості формування інформаційної парадигми в сучасній економічній науці. Проаналізовано наукові підходи до поняття «інформаційна економіка», їх трансформацію внаслідок процесів глобалізації та інформатизації. Визначено вплив наукових досліджень інформаційної економіки на наукові положення у сфері корпоративних фінансів.

Ключові слова: інформаційне суспільство, інформаційна економіка, корпорація, корпоративна стратегія, фондовий ринок, інформація, транспарентність.

АННОТАЦИЯ
В статье раскрыты особенности формирования информационной парадигмы в современной экономической науке. Проанализированы научные подходы к понятию «информационная экономика», их трансформация вследствие процессов глобализации и информатизации. Определено влияние научных исследований информационной экономики на научные положения в сфере корпоративных финансов.

Ключевые слова: информационное общество, информационная экономика, корпорация, корпоративная стратегия, фондовый рынок, информация, транспарентность.

ANNOTATION
This article deals with features of formation of information paradigm in the modern economic science. The scientific approaches to the definition of «information economy» and their transformation due to the globalization and informatization processes are analyzed. The impact of scientific researches of information economy on the scientific statements in the field of corporate finance is determined.

Keywords: information society, information economy, corporation, corporate strategy, stock market, information, transparency.

Завантажити статтю (pdf)