Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Аванесова Н.Е., Логвиненко А.Ю. Факторинг в умовах глобальних економічних реаліях

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено практичні аспекти функціонування міжнародного ринку фінансових послуг у контексті розвитку глобальної економіки. Проаналізовано існуючі погляди науковців щодо класифікації ризиків, які притаманні суб’єктам господарювання при здійсненні факторингових операцій. Проаналізовано цілісну систему факторингових ризиків, яка включає зовнішні ризики. Розглянуто питання сутності факторингу в умовах глобальних економічних реалій.

Ключові слова: факторинг, глобальна економіка, ризики факторингу, факторингові операції, факторант.

АННОТАЦИЯ
В статье исследованы практические аспекты функционирования международного рынка финансовых услуг в контексте развития глобальной экономики. Проанализированы существующие взгляды ученых на классификацию рисков, присущих субъектам хозяйствования при осуществлении факторинговых операций. Проанализирована целостная система факторинговых рисков, которая включает внешние риски. Рассмотрены вопросы сущности факторинга в условиях глобальных экономических реалий.

Ключевые слова: факторинг, глобальная экономика, риски факторинга, факторинговые операции, факторант.

ANNOTATION
The article is examines the practical aspects of the functioning of the international financial services market in the context of the global economy. Scientists analyzed the existing views on the classification of the risks inherent in the business entities in the implementation of factoring transactions. Analyzed is an integrated system of factoring risk, which includes external risks. The question is essentially factoring in the context of global economic realities.

Keywords: factoring, global economy, risks, factoring, factoring operations, faktorant.

Завантажити статтю (pdf)