Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Чижова Н.Є. Новітні форми інноваційної праці в контексті розвитку людського капіталу

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено розвиток людського капіталу у контексті інноваційної праці. Запропоновано визначення категорії «інноваційна праця». Розглянуто основні форми інноваційної праці. Доведено, що ефективне управління людським капіталом має базуватися не лише на ефективному його нагромадженні, але й на відтворенні шляхом стимулювання та розвитку інноваційної праці.

Ключові слова: розвиток людського капіталу, інноваційна праця, особливості інноваційної праці, форми інноваційної праці.

АННОТАЦИЯ
В статье исследовано развитие человеческого капитала в контексте инновационной работы. Предложено определение категории «инновационная работа. Рассмотрены основные формы инновационной работы. Доказано, что эффективное управление человеческим капиталом должно базироваться не только на эффективном его накоплении, но и на воспроизведении путем стимулирования и развития инновационной работы.

Ключевые слова: развитие человеческого капитала, инновационный труд, особенности инновационного труда, формы инновационного труда.

ANNOTATION
In the article investigational development of human capital in the context of innovative labour, determination of category is offered «innovative labour», the basic forms of innovative labour are considered. It is well-proven that an effective management a human capital must be based not only on his effective piling up but also recreation by stimulation and development of innovative labour.

Keywords: development of human capital, innovative labour, features of innovative labour, form of innovative labour.

Завантажити статтю (pdf)