Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Войтович Н.Г. Теоретичні основи удосконалення системи соціально-трудових відносин

АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано існуючі підходи щодо розуміння поняття соціально-трудових відносин з метою удосконалення системи соціально-трудових відносин для забезпечення повноцінного функціонування суб’єктів господарської діяльності, визначенні особливості поняття та основні характеристики соціально-трудових відносин, а також внесенні пропозицій щодо поліпшення роботи підприємства у сфері соціально-виробничого, соціально-культурного та побутового обслуговування.

Ключові слова: система, соціально-трудові відносини, ринок праці, робоча сила, найманий працівник, роботодавець, соціальний капітал, мотивація праці, оплата праці, «соціалізація», соціальне партнерство.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы существующие подходы относительно понятия социально-трудовых отношений с целью совершенствования системы социально-трудовых отношений для обеспечения полноценного функционирования субъектов хозяйственной деятельности, определении особенности понятия и основные характеристики социально-трудовых отношений, а также внесении предложений по улучшению работы предприятия в сфере социально-производственного, социально-культурного и бытового обслуживания.

Ключевые слова: система, социально-трудовые отношения, рынок труда, рабочая сила, наемный работник, работодатель, социальный капитал, мотивация труда, оплата труда, «социализация», социальное партнерство.

ANNOTATION
The article analyzes the existing approaches on the notion of social-labour relations with the aim of improving the system of social-labor relations to ensure full functioning of economic entities, defining features of the concept and basic characteristics of social-labor relations, as well as making proposals for improving the operation of the enterprise in the sphere of social-productivity, social-cultural and consumer services.

Keywords: system, social-labor relations, labor market, labour force, employee, employer, social capital, labour motivation, labour remuneration, «socialization», social partnership.

Завантажити статтю (pdf)