Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Голод А.П. Основні напрями екологізації туристичної діяльності у приміській зоні великого міста

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено особливості та напрями екологізації туристичної діяльності на перспективних рекреаційних територіях на прикладі приміської зони великого міста. Розглянуто поняття екологізації, сталого розвитку туризму, зокрема екологічного. Охарактеризовано рекреаційно-туристичні об’єкти приміської зони м. Львів та проаналізовано особливості їх територіальної організації.

Ключові слова: екологізація, приміська зона, велике місто, екологічний туризм, рекреаційно-туристичні об’єкти.

АННОТАЦИЯ
В статье исследованы особенности и направления экологизации туристической деятельности на перспективных рекреационных территориях на примере пригородной зоны большого города. Рассмотрены понятия экологизации, устойчивого развития туризма, в частности экологического. Охарактеризованы рекреационно-туристические объекты пригородной зоны г. Львов и проанализированы особенности их территориальной организации.

Ключевые слова: экологизация, пригородная зона, большой город, экологический туризм, рекреационно-туристические объекты.

ANNOTATION
Features and directions of ecologization of tourist activity on perspective recreational territories on the example of suburban area of city are investigated in the article. The concept of ecologization, stable development of tourism, in particular, ecological, are considered. The recreational and tourist objects of suburban area of L’viv are described and features its territorial organization are analyzed.

Keywords: ecologization, suburban area, city, ecological tourism, recreational and tourist objects.

Завантажити статтю (pdf)