Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Миленький В.М., Лишко С.В., Пригодюк О.М. Систематизація видів інноваційної діяльності як передумова модернізації регіональної економіки

АНОТАЦІЯ
У статті сформовано систему видів інноваційної діяльності, функціонуючих в рамках п’яти послідовних етапів починаючи від інтелектуального і підготовчого і закінчуючи реалізацією і розповсюдженням інновацій, виходячи із відповідної державної політики на національному та регіональному рівнях. Розглянуто теоретичні аспекти інноваційного менеджменту та еволюцію його функцій. Обґрунтовано теоретичні основи категорії «інноваційний менеджмент», досліджено еволюцію його функцій. Детально охарактеризовано види інноваційної діяльності.

Ключові слова: інновація, інноваційний менеджмент, систематизація, інноваційна діяльність, інноваційний процес, модернізація економіки.

АННОТАЦИЯ
В статье сформирована система видов инновационной деятельности, функционирующих в рамках пяти последовательных этапов начиная от интеллектуального и подготовительного и заканчивая реализацией и распространением инноваций, исходя из соответствующей государственной политики на национальном и региональном уровнях. Рассмотрены теоретические аспекты инновационного менеджмента и эволюции его функций. Обоснованы теоретические основы категории «инновационный менеджмент», исследована эволюция его функций. Подробно охарактеризованы виды инновационной деятельности

Ключевые слова: инновация, инновационный менеджмент, систематизация, инновационная деятельность, инновационный процесс, модернизация экономики.

ANNOTATION
The article generated innovation system types, operating under five successive phases ranging from intellectual and preparatory and finishing the implementation and distribution of innovations, based on relevant public policy at national and regional levels. The theoretical aspects of innovation management and the evolution of its functions. Theoretical foundations of the category "Innovation Management", the evolution of its functions. Details characterized types of innovation.

Keywords: innovation, innovation management, ordering, innovation, process innovation, modernization of the economy.

Завантажити статтю (pdf)