Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Дикань О.В. Інститути розвитку промислових підприємств як основа конкурентоспроможності промисловості регіону

АНОТАЦІЯ
У статті встановлено, що в умовах реалізації нової політики регіонального розвитку повинні бути створенні не окремі інститути розвитку, а цілісна їх система. Обґрунтовано, що останню мають сформувати Регіональний фонд промислового розвитку, Інтегрований інноваційно-логістичний центр, Центр трансферту і комерціалізації інновацій та Центр розвитку кадрового потенціалу. Виділено функції даних інститутів розвитку промислових підприємств регіону та розкрито елементи державної підтримки процесів їх формування на регіональному рівні.

Ключові слова: інститут розвитку, система інститутів розвитку, промислові підприємства, регіон, функції, елементи.

АННОТАЦИЯ
В статье определено, что в условиях реализации новой политики регионального развития должны быть созданы не отдельные институты развития, а целостная их система. Обосновано, что данную систему должны сформировать Региональный фонд промышленного развития, Интегрированный инновационно-логистический центр, Центр трансферта и коммерциализации инноваций и Центр развития кадрового потенциала. Выделены функции данных институтов развития промышленных предприятий региона и раскрыты элементы государственной поддержки процессов их формирования на региональном уровне.

Ключевые слова: институт развития, система институтов развития, промышленные предприятия, регион, функции, элементы.

АNNOTATION
The article found that in terms of implementing a new regional development policy should not create separate institutions development, and integrated their system. Proved that the latter should form the Regional Fund for industrial development, innovative integrated logistics center, transfer and commercialization center for Innovation and Development Center human resources. Highlight features of these institutes and industrial enterprises of the region reveals elements of state support for their formation processes at regional level.

Keywords: institute development, system development institutions, industry, region, function elements.

Завантажити статтю (pdf)