Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Варцаба В.І. Верифікації можливостей гармонізації цілей та інтересів учасників соціально-економічного розвитку регіонів

АНОТАЦІЯ
У статті здійснено верифікацію можливості удосконалення системи, технологій, процедур та інструментів управління соціально-економічним розвитком регіонів на засадах гармонізації цілей та інтересів учасників цього процесу. Запропоновано етапи розроблення програми і процесу верифікації. Розроблено рекомендації для підсистеми регіонального менеджменту, які спрямовані на удосконалення процесів усвідомленого переорієнтовування людських ресурсів всіх без винятку стейкхолдерів регіональних суспільних систем.

Ключові слова: гармонізація, регіональний менеджмент, соціально-економічний розвиток, регіональні суспільні системи, стейкхолдери.

АННОТАЦИЯ
В статье осуществлена верификация возможности усовершенствования системы, технологии, процедур и инструментов управления социально-экономическим развитием регионов на основе гармонизации целей и интересов участников этого процесса. Предложены этапы разработки программы и процесса верификации. Разработаны рекомендации для подсистемы регионального менеджмента, направленные на совершенствование процессов осознанного переориентирования человеческих ресурсов всех без исключения стейкхолдеров региональных общественных систем.

Ключевые слова: гармонизация, региональный менеджмент, социально-экономическое развитие, региональные общественные системы, стейкхолдеры.

ANNOTATION
In the article the verification of the opportunities of improvement of system, technologies, procedures and management tools of the social-economic development of regions which are based on the harmonization of objectives and interests of stakeholders are conducted. A stage program of development and process verification is conducted in this study. The recommendations to regional management subsystem that are aimed at improving the human resources are developed/

Keywords: harmonization, regional management, socio-economic development, regional public system stakeholders.

Завантажити статтю (pdf)