Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Яцишина К.В. Тенденційність розвитку підприємств торгівлі України в трансформаційному періоді

АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена аналізу сучасних тенденцій розвитку підприємств торгівлі в Україні. Представлені результати ключових показників діяльності підприємств роздрібної торгівлі в динаміці. Систематизовано фактори, що стримують та стимулюють розвиток підприємств торгівлі в Україні, з наведенням прогнозних показників обсягів збуту та кількості об’єктів торгівлі в Україні до 2017 року.

Ключові слова: роздрібна торгівля, роздрібний товарообіг, формати підприємств роздрібної торгівлі, торговельна площа, роздрібна торговельна мережа, вітчизняний ритейл, ВТМ.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена анализу современных тенденций развития предприятий торговли в Украине. Представлены результаты ключевых показателей деятельности предприятий розничной торговли в динамике. Систематизированы факторы, сдерживающие и стимулирующие развитие предприятий торговли в Украине, с указанием прогнозных показателей объемов сбыта и количества объектов торговли в Украине до 2017 года.

Ключевые слова: розничная торговля, розничный товарооборот, формы предприятий розничной торговли, торговая площадь, розничная торговая сеть, отечественный ритейл, СТМ.

ANNOTATION
The article analyzes the current trends of trade enterprises in Ukraine. The results of key performance indicators of retailers are presented in dynamics. Factors that constrain and stimulate the development of trade enterprises in Ukraine are systematized. Forecasted indicators in sales volume and the number of trade facilities in Ukraine to 2017 are indicated.

Keywords: retail, retail turnover, forms of retailers, retail space, retail trade chain, domestic retail, private label.

Завантажити статтю (pdf)