Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Янковець Т.М., Приступко Г.М. Принципи та цілі формування цінової політики підприємства

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено теоретичні аспекти формування цінової політики підприємств у сучасних умовах господарювання. Обґрунтовано принципи цінової політики. Систематизовано цілі цінової політики з виділенням часових горизонтів та засобів їх досягнення. Обґрунтовано ситуаційні типи цінових рішень в процесі управління ціновою політикою підприємства.

Ключові слова: ціна, формування цінової політики.

АННОТАЦИЯ
В статье исследованы теоретические аспекты формирования ценовой политики предприятий в современных условиях хозяйствования. Обоснованы принципы ценовой политики. Систематизированы цели ценовой политики с выделением временных горизонтов и средств их достижения. Обоснованы ситуационные типы ценовых решений в процессе управления ценовой политикой предприятия.

Ключевые слова: цена, формирование ценовой политики.

ANNOTATION
In the article the theoretical aspects of the pricing policy of enterprises in the contemporary economy. The principles of the pricing policy. Systematized target price policy with the release time horizons and means to achieve them. Justified situational types of pricing decisions in the management of price policy of the enterprise.

Keywords: cost, the pricing policy.

Завантажити статтю (pdf)