Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Мельник О.І., Щербина Ю.О. Напрями вдосконалення обліку розрахунків з бюджетом сільськогосподарських підприємств

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено організацію обліку податкових платежів на підприємствах. Запропоновано напрями вдосконалення обліку розрахунків з бюджетом сільськогосподарських підприємств. Наголошено на необхідності гармонізації фінансового та податкового обліку. Запропоновано концептуальні підходи до формування інформаційних ресурсів про податкові платежі підприємства в системі рахунків бухгалтерського обліку.

Ключові слова: податкові платежі, облік розрахунків з бюджетом, гармонізація обліку, рахунки бухгалтерського обліку.

АННОТАЦИЯ
В статье исследована организация учета налоговых платежей на предприятиях. Предложены направления совершенствования учета расчетов с бюджетом сельскохозяйственных предприятий. Отмечена необходимость гармонизации финансового и налогового учета. Предложены концептуальные подходы к формированию информационных ресурсов о налоговых платежах предприятия в системе счетов бухгалтерского учета.

Ключевые слова: налоговые платежи, учет расчетов с бюджетом, гармонизация учета, счета бухгалтерского учета.

ANNOTATION
The article describes the organization of accounting of tax payments by agrarian enterprises. The ways of improvement of the payments to the budget by agrarian enterprises are proposed. The need to harmonize financial and tax accounting is proved. The conceptual approaches to the formation of information resources of the tax payments in the system of accounts are given.

Keywords: tax payments, accounting of budget payments, harmonization of accounting, bookkeeping accounts.

Завантажити статтю (pdf)