Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Покотилова О.І. Еволюція концепцій маркетингу та сучасні тенденції у методологічних підходах до формування асортименту

АНОТАЦІЯ
Розглянуто еволюцію концепцій маркетингу та методологічних підходів до формування товарного асортименту підприємства. Доведено необхідність застосування рефлексивного управління як інструменту активної адаптації підприємства до ринкової ситуації. У результаті рефлексивного управління невизначеність у діяльності системи зменшується не тільки за рахунок отримання інформації про неї, але і шляхом передачі інформації в цю систему.

Ключові слова: концепція маркетингу, товарний асортимент, методологічні підходи, рефлексивне управління, поведінка споживача.

АННОТАЦИЯ
Рассмотрена эволюция концепций маркетинга и методологических подходов к формированию товарного ассортимента предприятия. Доказана необходимость применения рефлексивного управления как инструмента активной адаптации предприятия к рыночной ситуации. В результате рефлексивного управления неопределенность в деятельности системы уменьшается не только за счет получения информации о ней, но и путем передачи информации в эту систему.

Ключевые слова: концепция маркетинга, товарный ассортимент, методологические подходы, рефлексивное управление, поведение потребителя.

ANNOTATION
The evolution of marketing concepts and methodological approaches to formation of the company product range was reviewed. The necessity of application a reflective management like a tool for the active adaptation of company to the market situation was proved. As a result of reflective management, uncertainty in the activity of the system is reduced not only by obtaining information about it, but also through the transfer of information into the system.

Keywords: marketing concept, product range, methodological approaches, a reflexive management, behavior of the consumer.

Завантажити статтю (pdf)