Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Партика І.В. Сучасні підходи до управління персоналом на інноваційних засадах

АНОТАЦІЯ
У статті висвітлено основні погляди науковців на вагомість та необхідність упровадження інновацій у процес управління персоналом. Здійснено аналіз системного підходу до інноваційного управління персоналом. З’ясовано сутність поняття «інновації». Проаналізовано характерні риси інноваційного управління персоналом та причини нововведень у роботі персоналу організації. Досліджено процес розвитку персоналу як сучасний напрям упровадження інновацій в управління персоналом.

Ключові слова: управління персоналом, інновації, інноваційне управління персоналом, система управління персоналом, системний та комплексний підходи управління персоналом, розвиток персоналу, ефективність кадрових нововведень.

АННОТАЦИЯ
В статье отражены основные взгляды ученых о значимости и необходимости внедрения инноваций в процесс управления персоналом. Осуществлен анализ системного подхода к инновационному управлению персоналом. Выяснена сущность понятия «инновации». Проанализированы характерные черты инновационного управления персоналом и причины нововведений в работе персонала организации. Исследован процесс развития персонала как современное направление внедрения инноваций в управление персоналом.

Ключевые слова: управление персоналом, инновации, инновационное управление персоналом, система управления персоналом, системный и комплексный подходы управления персоналом, развитие персонала, эффективность кадровых нововведений.

ANNOTATION
In the article the basic views of the scientists on the need for innovation in the management of staff were recognized. The analysis of innovation system approach HR management was implemented. The characteristics of of innovation HR management and the reasons for innovations in the personnel of the organization were analyzed. The process of personnel development as a modern trend of innovation in personnel management was investigated.

Keywords: human resources, innovation, innovative HR management, HR management system, systematic and comprehensive approach of Personnel Management, personnel development, the effectiveness of human innovations.

Завантажити статтю (pdf)