Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Максименко А.Г., Рудоманов А.І., Марунич Т.Ю. Мотиваційні важелі кадрової політики аграрних підприємств Миколаївської області

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто сучасний стан кадрової політики в аграрних підприємствах Миколаївської області. Виокремлено один з основних важелів впливу на кадрову політику – трудову мотивацію працівників агропідприємств. Дослідження показали, що найвагомішим мотиваційним чинником є оплата праці. Проаналізовано середню номінальну заробітну плату працівників аграрних підприємств Миколаївської області та проведено порівняння реальної та номінальної заробітної плати. Внесено пропозиції щодо ведення кадрової політики з урахуванням мотиваційних настроїв працівників.

Ключові слова: кадри, кадрова політика, мотивація, оплата праці, реальна заробітна плата, номінальна заробітна плата, закрита кадрова політика.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрено современное состояние кадровой политики в аграрных предприятиях Николаевской области. Выделен один из основных рычагов влияния на кадровую политику – трудовую мотивацию работников сельхозпредприятий. Исследования показали, что наиболее значимым мотивационным фактором является оплата труда. Проведены анализ средней номинальной заработной платы работников аграрных предприятий Николаевской области и сравнение реальной и номинальной заработной платы. Внесены предложения по ведению кадровой политики с учетом мотивационных настроений работников.

Ключевые слова: кадры, кадровая политика, мотивация, оплата труда, реальная заработная плата, номинальная заработная плата, закрытая кадровая политика.

АNNOTATION
The article reviews the current state personnel policy in the agricultural enterprises Mykolaiv region. There is determined one of the main levers of influence on personnel policies – labor motivation of employees of the agricultural enterprises. Studies have shown that the most significant motivational factor is wages. Analyzed the average nominal wage of employees of agricultural enterprises Mykolaiv region, and a comparison of real and nominal wages. The suggestions concerning the conduct of personnel policy with regard to the motivational attitudes of employees.

Keywords: personnel, personnel policies, motivation, wages, real wages, nominal wages, closed personnel policy.

Завантажити статтю (pdf)