Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Малік Л.М. Особливості та тенденції розвитку сімейних ферм в Україні

АНОТАЦІЯ
У статті висвітлено сучасний стан та особливості функціонування сімейних ферм в Україні. На основі проведеного дослідження визначено проблеми розвитку особистих селянських господарств, проаналізовано сучасну нормативно-правову базу ведення сімейного аграрного бізнесу. Обґрунтовано пропозиції щодо розвитку сімейних ферм в Україні. Запропоновано структуру бізнес-плану інвестиційного проекту зі створення молочної сімейної ферми для залучення коштів із зовнішніх джерел фінансування.

Ключові слова: сімейна ферма, особисте селянське господарство, молочна сімейна ферма, аграрний сектор економіки, інвестиційний проект, бізнес-план інвестиційного проекту.

АННОТАЦИЯ
В статье отражено современное состояние и особенности функционирования семейных ферм в Украине. На основе проведенного исследования определены проблемы развития личных крестьянских хозяйств, проанализирована современная нормативно-правовая база ведения семейного аграрного бизнеса. Обоснованы предложения по развитию семейных ферм в Украине. Предложена структура бизнес-плана инвестиционного проекта по созданию молочной семейной фермы для привлечения средств из внешних источников финансирования.

Ключевые слова: семейная ферма, сельское хозяйство, молочная семейная ферма, аграрный сектор экономики, инвестиционный проект, бизнес-план инвестиционного проекта.

ANNOTATION
The article reflects the modern condition and especially the functioning of family farms in Ukraine. On the basis of the study the problem of personal peasant farms is identified, the current legal and regulatory framework of conducting a family agricultural business is analyzed. The structure of the business plan of the investment project for creation of dairy family farm to raise funds from external sources of funding is proposed.

Keywords: family farm, agriculture, dairy family farm, agricultural sector, investment project, business plan of the investment project.

Завантажити статтю (pdf)