Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Лойко В.В., Бичковський Р. В. Особливості формування асортиментної політики підприємства роздрібної торгівлі

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено основні особливості формування асортиментної політики підприємства, що займається роздрібною торгівлею. Розглянуто сутність поняття «асортиментна політика», її цілі та фактори формування. Перед розробкою асортименту товарів приймається ряд стратегічних рішень: вибір стратегії розвитку ринку, вибір товарної стратегії, вибір конкурентної стратегії. На основі прийнятих стратегічних рішень процес формування асортименту товарів включає наступні стадії: маркетингові дослідження, формування базового товарного асортименту, тестування та введення нових товарів, оцінка ефективності асортименту.

Ключові слова: підприємство, роздрібна торгівля, асортимент, політика, цілі, зовнішні, внутрішні, фактори.

АННОТАЦИЯ
В статье исследованы основные особенности формирования ассортиментной политики предприятия розничной торговли. Рассмотрена сущность понятия «ассортиментная политика», её цели и факторы формирования. Перед разработкой ассортимента товаров принимается ряд стратегических решений: выбор стратегии развития рынка, выбор товарной стратегии, выбор конкурентной стратегии. На основе принятых стратегических решений процесс формирования ассортимента товаров включает следующие стадии: маркетинговые исследования, формирование базового ассортимента, тестирование и ввод новых товаров, оценка эффективности ассортимента.

Ключевые слова: предприятие, розничная торговля, ассортимент, политика, цели, внешние, внутренние факторы.

АNNOTATION
In the article the main features of formation of assortment politics enterprises engaged in retail trade. The essence of the concept of «assortment policy», its objectives and factors of formation. Before developing the range of products, a series of strategic decisions: the choice of market strategy, product strategy choice, the choice of competitive strategy. Based on the strategic decisions taken by the formation range of products includes the following stages: market research, forming the basic product lines, testing and introduction of new products, evaluation of the efficiency range.

Keywords: business, retail, range, policy objectives, external, internal, factors.

Завантажити статтю (pdf)