Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Логінова К.С. Аналіз методів оцінки тіньових трансакційних витрат промислового підприємства

АНОТАЦІЯ
У статті визначено природу тіньових витрат. Розглянуто класифікацію методів оцінки трансакційних витрат за кількісним критерієм. Проаналізовано основні методи оцінки тіньових трансакційних витрат. Удосконалено схему визначення методу обліку та джерела інформації тіньових трансакційних витрат.

Ключові слова: тіньові витрати, тіньові трансакційні витрати, методи оцінки трансакційних тіньових витрат, ординалістський підхід, кардиналістський підхід.

АННОТАЦИЯ
В статье определена природа теневых издержек. Рассмотрена классификация методов оценки трансакционных издержек по количественному критерию. Проанализированы основные методы оценки теневых трансакционных издержек. Усовершенствована схема определения метода учета и источники информации теневых трансакционных издержек.

Ключевые слова: теневые расходы, теневые трансакционные издержки, методы оценки трансакционных теневых расходов, ординалистский подход, кардиналистский подход.

ANNOTATION
The research defines the nature of shadow costs. This article reviews the classifications of methods of estimation transaction costs by quantitative criteria.The scientific work analyzes the mainmethods of shadow transaction costs’ estimation. This paper improves the scheme of defines the method accounting and the information sourcesshadow transaction costs.

Keywords: shadow costs, shadow transaction costs, methods of shadow transaction costs’ estimation, ordinal approach, cardinal approach.

Завантажити статтю (pdf)