Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Крамарчук С.П. Аспекти формування моделі бенчмаркінгу на вітчизняних підприємствах

АНОТАЦІЯ
У статті представлено прикладний аспект дослідження проблеми формування ефективної моделі бенчмаркінгу як одного із найефективніших методів щодо визначення відповідності цілей підприємства вимогам як вітчизняного, так і міжнародного ринку. Метою дослідження є надання методичних рекомендацій щодо формування ефективної моделі бенчмаркінгу на базі аналізу передового вітчизняного та зарубіжного досвіду у цій сфері діяльності.

Ключові слова: бенчмаркінг, метод, підприємство, модель, управління, діяльність, принципи, порівняння.

АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается прикладной аспект исследования проблемы формирования эффективной модели бенчмаркинга как одного из наиболее эффективных методов по определению соответствия целей предприятия требованиям как отечественного, так и международного рынка. Целью исследования является предоставление методических рекомендаций по формированию эффективной модели бенчмаркинга на основе анализа передового отечественного и зарубежного опыта в этой сфере деятельности.

Ключевые слова: бенчмаркинг, метод, предприятие, модель, управление, деятельность, принципы, сравнение.

АNNOTATION
The article deals with the practical aspect of research problems of forming an effective benchmarking model as one of most effective methods for determining accordance the objectives of the enterprise requirements of both domestic and international market. The purpose of research is the formulation the guidelines on the formation of an effective benchmarking model based on the analysis of advanced domestic and foreign experience in this field.

Keywords: benchmarking, method, enterprise, best practices, management, model, activities, principles, comparison.

Завантажити статтю (pdf)