Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Корчагіна Г.А. Розвиток знань підприємства як головна передумова його успішного функціонування

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто когнітивний підхід в управлінні підприємством, виділено поняття «менеджмент знань», «економіка знань», «знання». Представлено аналіз показників розвитку персоналу на вітчизняних підприємствах машинобудівної галузі. В розрізі розвитку знань виділено відповідні методи, а також проведено аналіз переваг та недоліків при застосуванні цих методів.

Ключові слова: знання підприємства, когнітивний підхід, менеджмент знань, розвиток персоналу, навчання персоналу.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрен когнитивный подход в управлении предприятием, выделены понятия «менеджмент знаний», «экономика знаний», «знания». Представлен анализ показателей развития персонала на отечественных предприятиях машиностроительной отрасли. В разрезе развития знаний выделены соответствующие методы, а также проведен анализ преимуществ и недостатков при использовании этих методов.

Ключевые слова: знания предприятия, когнитивный подход, менеджмент знаний, развитие персонала, обучение персонала.

ANNOTATION
In this paper the author examined a cognitive approach to enterprise management, highlighted the concept of «knowledge management», «knowledge economy», «knowledge». There is represented the analysis of the personnel development indicators of the Ukrainian machine-building enterprises. In terms of the development of knowledgethe author proposed the appropriate methods, as well as an analysis of the advantages and disadvantages of use these methods.

Keywords: enterprise knowledge, cognitive approach, knowledge management, staff development, staff training.

Завантажити статтю (pdf)