Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Клюс Ю.І. Створення корпоративної системи управління інноваціями на промислових підприємствах

АНОТАЦІЯ
У статті обґрунтовано доцільність створення команди проекту корпоративної системи управління інноваціями, розроблено функціональні обов’язки всіх членів цієї команди та їх повноваження; розглянуто моделювання корпоративної системи управління інноваціями; запропоновано використання матриці розподілу адміністративних завдань управління.

Ключові слова: проект, інновація, підприємство, відділ, структура.

АННОТАЦИЯ
В статье обоснована целесообразность создания команды проекта корпоративной системы управления инновациями, разработаны функциональные обязанности всех членов этой команды и их полномочия; рассмотрено моделирование корпоративной системы управления инновациями; предложено использование матрицы распределения административных задач управления.

Ключевые слова: проект, инновация, предприятие, отдел, структура.

ANNOTATION
In the article the expediency of creation of corporate project management innovations developed functional duties of all members of this team and their powers; Modeling corporate innovation management; The use of matrix management division of administrative tasks.

Keywords: design, innovation, enterprise, department structure.

Завантажити статтю (pdf)