Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Іпполітова І.Я., Сорокотяженко К.С. Формування організаційно-економічного механізму енергозбереження на підприємстві

АНОТАЦІЯ
У статті проведено дослідження категорій «енергозбереження» та «організаційно-економічний механізм енергозбереження». Розроблено організаційно-економічний механізм енергозбереження підприємства з метою підвищення його енергоефективності. Визначено основні структурні елементи запропонованого механізму.

Ключові слова: енергозбереження, енергоефективність, енергетичні ресурси, ресурсозбереження, організаційно-економічний механізм енергозбереження.

АННОТАЦИЯ
В статье проведено исследование категорий «энергосбережение» и «организационно-экономический механизм энергосбережения». Разработан организационно-экономический механизм энергосбережения предприятия с целью повышения его энергоэффективности. Определены основные структурные элементы предложенного механизма.

Ключевые слова: энергосбережение, энергоэффективность, энергетические ресурсы, ресурсосбережение, организационно-экономический механизм энергосбережения.

ANNOTATION
The article deals with the categories of «energy saving» and «organizational-economic mechanism of energy saving». Developed an organizational-economic mechanism of energy saving of enterprise to improve its energy efficiency. Identified the main structural elements of the proposed mechanism.

Keywords: energy conservation, energy efficiency, energy resources, resource saving, organizational-economic mechanism of energy saving.

Завантажити статтю (pdf)