Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Зосімова А.В. Теоретичні аспекти формування інформаційно-аналітичного забезпечення міжнародної економічної діяльності підприємства

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено теоретичні аспекти інформаційно-аналітичного забезпечення міжнародної економічної діяльності в процесі управління підприємством. Розглянуто особливості аналізу, ведення обліку та аудиту міжнародної економічної діяльності підприємства. Проаналізовано останні тенденції та проблеми міжнародної економічної діяльності підприємства.

Ключові слова: міжнародна діяльність, підприємство, суб’єкт господарювання, інформація, аналітика, забезпечення, кооперація, бізнес.

АННОТАЦИЯ
В статье исследованы теоретические аспекты информационно-аналитического обеспечения международной экономической деятельности в процессе управления предприятием. Рассмотрены особенности анализа, ведения учета и проведения аудита международной экономической деятельности предприятия. Проанализированы последние тенденции и проблемы международной экономической деятельности предприятия.

Ключевые слова: международная деятельность, предприятие, субъект хозяйствования, информация, аналитика, обеспечение, кооперация, бизнес.

ANNOTATION
In the article the theoretical aspects of information and analytical support of international economic activity in the company management were investigated. Features of the analysis, accounting and auditing international economic activity companies were considered. The main trends and problems of international economic activity wake analyzed.

Keywords: international activity, enterprise, entity, management, information, analytics, security, cooperation, business.

Завантажити статтю (pdf)