Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Даневич О.С. Організаційне забезпечення формування та розвитку стратегічного потенціалу підприємства

АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена проблемі організаційного забезпечення формування та розвитку стратегічного потенціалу підприємства. Обґрунтовано важливість створення умов для розробки та реалізації стратегії підприємства. Такі умови утворюються через активну взаємодію підприємств із зовнішнім середовищем та проявляються через модель бізнесу, організаційну структуру, партнерство, використання ефективних інструментів розробки та прийняття ефективних стратегічних рішень.

Ключові слова: стратегічний потенціал, підприємство, організаційне забезпечення, стратегічне партнерство, компетенції.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена проблеме организационного обеспечения формирования и развития стратегического потенциала предприятия. Обоснована важность создания условий для разработки и реализации стратегии предприятия. Такие условия создаются путем активного взаимодействия предприятий с внешней средой и проявляются через модель бизнеса, организационную структуру, партнерство, использование эффективных инструментов разработки и принятия стратегических решений.

Ключевые слова: стратегический потенциал, предприятие, организационное обеспечение, стратегическое партнерство, компетенции.

ANNOTATION
The article is devoted to the organizational support of the formation and development of the enterprises strategic potential. The importance of conditions creating for the development and implementation of business strategy was substantiated. These conditions are created by the active interaction of enterprises with the environment and appear s through the business model, the organizational structure, partnership, the use of effective tools for the strategic decisions development and implementing.

Keywords: strategic potential, enterprise, organizational support, strategic partnerships, competence.

Завантажити статтю (pdf)