Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Боковець В.В. Ефективність корпоративного управління на підприємствах

АНОТАЦІЯ
У статті визначено основні теоретичні аспекти корпоративного управління підприємством. Визначено основні підходи щодо класифікації індикаторів корпоративного управління. Наведено напрями здійснення рейтингової оцінки корпоративного управління. Проаналізовано основні підходи щодо його класифікації. Досліджено основні показники ефективності корпоративного управління підприємством.

Ключові слова: корпорація, корпоративне управління, ефективність корпоративного управління, рейтинг ефективності корпоративного, показники корпоративного управління.

АННОТАЦИЯ
В статье определены основные теоретические аспекты корпоративного управления предприятием. Определены основные подходы к классификации индикаторов корпоративного управления. Приведены направления осуществления рейтинговой оценки корпоративного управления. Проанализированы основные подходы к их классификации. Исследованы основные показатели эффективности корпоративного управления предприятием.

Ключевые слова: корпорация, корпоративное управление, эффективность корпоративного управления, рейтинг эффективности корпоративного управления, показатели корпоративного управления.

ANNOTATION
In the article the basic theoretical aspects of corporate management. The main approaches to corporate governance. The basic approaches to its classification. The basic corporate performance management.

Keywords: сorporation, corporate governance, corporate governance effectiveness, efficiency rating of corporate governance, performance management corporate governance.

Завантажити статтю (pdf)