Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Шпикуляк О.Г., Грицаєнко М.І. Розвиток інститутів інноваційної діяльності в аграрній сфері

АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано підходи до трактування сутності поняття «інститут», означені інститути-функції, інститути-правила, інститути – організаційні одиниці інноваційного забезпечення аграрної сфери, а також розроблені концептуальні засади їх розвитку, які витікають із довгострокової мети, завдань та умов їх реалізації.

Ключові слова: інститут, інноваційна діяльність, інститути-функції, інститути-правила, інститути – організаційні одиниці.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы подходы к трактовке сущности понятия «институт», указаны институты-функции, институты-правила, институты – организационные единицы инновационного обеспечения аграрной сферы, а также разработаны концептуальные основы их развития, вытекающие из долгосрочной цели, задач и условий их реализации.

Ключевые слова: институт, инновационная деятельность, институты-функции, институты-правила, институты – организационные единицы.

ANNOTATION
In the article the approaches to the interpretation of the essence of the concept of «institution», these institutions function, institutions rules, institutions organizational units of innovation for the agricultural sector, as well as developed conceptual basis of their development arising from long-term goals, objectives and conditions of their implementation.

Keywords: Institute, innovative activity, institutions function, institutes rules, institutions organizational units.

Завантажити статтю (pdf)