Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Тищенко О.П. Регіональні детермінанти структуризації системи та функцій державного управління розвитком національної економіки

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто сутнісні характеристики системи державного управління розвитком національної економіки та особливості її формування під впливом регіональних чинників. Проаналізовано та дано оцінку альтернативних точок зору щодо виокремлення та змістовного наповнення складових системи державного управління, у тому числі на регіональному рівні. Обґрунтовано авторський підхід до структуризації системи та функцій державного управління регіональним розвитком у загальній системі державного управління національною економікою.

Ключові слова: державне управління, функції державного управління, державне управління регіональним розвитком, державне регулювання регіонального розвитку, система державного управління регіональним розвитком національної економіки.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены сущностные характеристики системы государственного управления развитием национальной экономики и особенности ее формирования под воздействием региональных факторов. Проведен анализ и дана оценка альтернативных точек зрения относительно выделения и содержательного наполнения составляющих системы государственного управления, в том числе на региональном уровне. Обоснован авторский подход к структуризации системы и функций государственного управления региональным развитием в общей системе государственного управления национальной экономикой.

Ключевые слова: государственное управление, функции государственного управления, государственное управление региональным развитием, государственное регулирование регионального развития, система государственного управления региональным развитием национальной экономики.

ANNOTATION
The article covers essential characteristics of the public administration system of the development of the national economy and special aspects of its formation influenced by regional factors. Alternative points of view on isolating components of public administration system and on their content are analyzed and evaluated, at the regional level as well. The author's approach to structuring the system and functions of state management of regional development in the overall system of public administration of the national economy is provided.

Keywords: public administration, functions of public administration, state management of regional development, state regulation of regional development, the system of state management of regional development of the national economy.

Завантажити статтю (pdf)