Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Салькова І.Ю., Олексієнко О.П. Розвиток експортної діяльності АПК в умовах зони вільної торгівлі з ЄС

АНОТАЦІЯ
Розглянуто основні зовнішньоекономічні аспекти зони вільної торгівлі з ЄС. Визначено автономні торгівельні преференції для України згідно з Угодою про асоціацію. З’ясовано фактори, що впливають на формування експортного потенціалу АПК. Визначено вплив зони вільної торгівлі з ЄС на торговельну політику та проаналізовано зовнішню торгівлю агропродовольчою продукцією у нових умовах.

Ключові слова: експорт, зона вільної торгівлі, інтеграція, потенціал, торгівля, конкурентоспроможність.

АННОТАЦИЯ
Рассмотрены основные внешнеэкономические аспекты зоны свободной торговли с ЕС. Определены автономные торговые преференции для Украины согласно Соглашению об ассоциации. Выяснены факторы, влияющие на формирование экспортного потенциала АПК. Определено влияние зоны свободной торговли с ЕС на торговую политику и проанализирована внешняя торговля агропродовольственной продукцией в новых условиях.

Ключевые слова: экспорт, зона свободной торговли, интеграция, потенциал, торговля, конкурентоспособность.

АNNOTATION
The main aspects of the external economic free trade zone with the EU. Defined autonomous trade preferences for Ukraine, according to the Association Agreement. Clarified the factors affecting the formation of export potential of the agricultural sector. The effect of the free trade zone with the EU on trade policy and analyzed the foreign trade of agrifood products in the new conditions.

Keywords: exports, free trade zone, integration, capacity, trade and competitiveness.

Завантажити статтю (pdf)