Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Овчиннікова М.А. Генезис та взаємозв‘язок інвестицій та інновацій

АНОТАЦІЯ
У статті розкрито теоретичні аспекти розвитку інвестиційної та інноваційної теорії, досліджено особливості інвестицій та інновацій. Встановлено існування залежності між інноваційними змінами та ефективністю інвестицій у науково-технічний розвиток, а також їх вплив на коливання темпів економічного розвитку.

Ключові слова: інвестиції, інновації, капітал, науково-технічний прогрес, теорія економічних циклів.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены теоретические аспекты развития инвестиционной и инновационной теории, исследованы особенности инвестиций и инноваций. Установлено существование зависимости между инновационными изменениями и эффективностью инвестиций в научно-техническое развитие, а также их влияние на изменения темпов экономического развития.

Ключевые слова: инвестиции, инновации, капитал, научно-технический прогресс, теория экономических циклов.

АNNOTATION
The article describes theoretical aspects of development of investment and innovation theory, the features of development of investment and innovation. The existence of dependencies between innovative change and efficiency investment in scientific and technical development and their impact on the pace of economic development.

Keywords: investments, innovations, capital, scientific and technical development, theory of economic cycles.

Завантажити статтю (pdf)