Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Вишневська О.М., Бобровська Н.В., Вороніна Є.І. Інвестиційно-інноваційна основа розвитку аграрного сектора

АНОТАЦІЯ
Проведено обґрунтування необхідності активізації інвестиційно-інноваційних процесів в аграрному секторі, розробки рекомендацій щодо розвитку галузі у поєднанні зі створенням передумов до підвищення рівня інвестиційної привабливості. Досліджено передумови до активізації інвестиційно-інноваційних процесів у розвитку аграрного сектора, виявлено необхідність підвищення рівня інвестиційної привабливості з метою технологічного оновлення та переходу на ресурсозберігаючі технології.

Ключові слова: інновації, інвестиційно-інноваційна стратегія розвитку, етапи запровадження інновацій.

АННОТАЦИЯ
Проведено обоснование необходимости активизации инвестиционно-инновационных процессов в аграрном секторе, разработки рекомендаций в развитии отрасли, формировании основы повышения уровня инвестиционной привлекательности. Исследованы основы активизации инвестиционно-инновационных процессов в развитии аграрного сектора, выявлены направления повышения уровня инвестиционной привлекательности с целью технологического обновления и перехода на технологии, позволяющие сохранить ресурсы.

Ключевые слова: инновации, инвестиционно-инновационная стратегия развития, этапы внедрения инноваций.

ANNOTATION
The justification of the need to intensify investment and innovation processes in the agricultural sector, the development of recommendations for the development of the industry, the formation by raising the level of investment attractiveness. Studied bases of activization of investment and innovation processes in the development of the agricultural sector, identified ways of increasing the level of investment attractiveness of the purpose of s technological renovation and transition to technologies that conserve resources.

Keywords: innovation, investment and innovation strategy development stages of innovation.

Завантажити статтю (pdf)