Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Абрамова М.В. Підхід до визначення інтегрального показника рівня воєнно-економічної складової як елементу економічної безпеки України

АНОТАЦІЯ
Запропонований у статті метод визначення інтегрального показника рівня воєнно-економічної складової економічної безпеки України дозволяє виділити складові елементи воєнно-економічної безпеки, що позитивно або негативно впливають на її рівень, а також здійснити загальне оцінювання її стану, а відповідно, і щорічної динаміки.

Ключові слова: воєнно-економічна безпека, економічна безпека, таксономія, вектор-еталон, стимулятор, дестимулятор, інтегральне значення.

АННОТАЦИЯ
Предложенный в статье метод определения интегрального показателя уровня военно-экономической составляющей экономической безопасности Украины позволяет выделить составляющие элементы военно-экономической безопасности, положительно или отрицательно влияющие на ее уровень, а также осуществить общее оценки ее состояния, а соответственно, и ежегодной динамики.

Ключевые слова: военно-экономическая безопасность, экономическая безопасность, таксономия, вектор-эталон, стимулятор, дестимуляторы, интегральное значение.

ANNOTATION
The proposed method of determining the integral indicator of military-economic level component of Ukraine economic security allows to select the constituent elements of the military and economic security, which have positive or negative affect on general assessment of its condition and, consequently, the annual dynamics.

Keywords: military and economic security, economic security, taxonomy, vector model, a stimulant, disincentives, the integral value.

Завантажити статтю (pdf)