Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Сіренко М.Ю., Цисар І.О. Науковий аналіз поняття «адаптація підприємства»

АНОТАЦІЯ
У статті розкрито поняття «адаптація». Розглянуто сутність основних методів дослідження адаптації та їхня характеристика. Охарактеризовано види адаптації й адаптаційних реакцій підприємства. Досліджено недоліки адаптації підприємств. Проаналізовано напрями реалізації адаптації. Досліджено методику оцінки адаптації аграрних підприємств.

Ключові слова: адаптація, SWOT-аналіз, адаптивне управління, адаптивна реакція, процес адаптації, види адаптації, зовнішньоекономічна діяльність.

АННОТАЦИЯ
В статье раскрыто понятие «адаптация». Рассмотрены сущность основных методов исследования адаптации и их характеристика. Охарактеризованы виды адаптации и адаптационных реакций предприятия. Исследованы недостатки адаптации предприятий. Проанализированы направления реализации адаптации. Исследована методика оценки адаптации аграрных предприятий.

Ключевые слова: адаптация, SWOT-анализ, адаптивное управление, адаптивная реакция, процесс адаптации, виды адаптации, внешнеэкономическая деятельность.

ANNOTATION
In the article the concept of «adaptation». The essence of the main methods of adaptation and their characteristics. An outline of the types of adaptation and adaptive reactions of the enterprise. Disadvantages of adaptation of the enterprises. Analyzed trends in implementation of adaptation. Investigated methods of assessing the adaptation of agricultural enterprises.

Keywords: adaptation, SWOT analysis, adaptive management, adaptive response, adaptation, types of adaptation, foreign economic activity.

Завантажити статтю (pdf)