Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Ревуцька А.О., Котвицька Н.М. Інституціональне забезпечення сталого землекористування: зарубіжний досвід

АНОТАЦІЯ
У статті проведено аналіз інституціональних перетворень у сфері сільськогосподарського землекористування та землеволодіння, досліджено вплив інституціональних, соціальних та економічних чинників на трансформацію відносин власності, вивчено досвід провідних країн світу щодо еволюційного розвитку земельних відносин та позитивного використання для України, що дасть можливість забезпечити стале землекористування в державі.

Ключові слова: власність, відносини власності, землекористування, оренда, трансформація, інституціоналізація, сільське господарство.

АННОТАЦИЯ
В статье проведен анализ институциональных преобразований в сфере сельскохозяйственного землепользования и землевладения, исследовано влияние институциональных, социальных и экономических факторов на трансформацию отношений собственности, изучен опыт ведущих стран мира по вопросам эволюционного развития земельных отношений и позитивного использования для Украины, что позволит обеспечить устойчивое землепользование в государстве.

Ключевые слова: собственность, отношения собственности, землепользования, аренда, трансформация, институционализация, сельское хозяйство.

ANNOTATION
The article analyzes institutional reforms in agricultural land use and tenure, the influence of institutional, social and economic factors on the transformation of property relations, studied the experience of leading countries on the evolutionary development of land relations and positive use for Ukraine, which will provide a sustainable land use in the state.

Keywords: property, property relations, land use, lease, transformation, institutionalization, agriculture.

Завантажити статтю (pdf)