Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Гордєєва Т.Ф. Трансформація технологій міжнародного маркетингу за сучасних трендів глобальних ринків

АНОТАЦІЯ
Статтю присвячено виявленню та систематизації ключових трендів сучасного міжнародного маркетингового середовища, їх впливу на технології й інструменти міжнародного маркетингу. Констатовано формування нових підходів до розробки стратегій міжнародної маркетингової діяльності, зокрема: глобального, інноваційного, екологічного, соціально-відповідального, Інтернет-маркетингу тощо.

Ключові слова: глобалізація попиту, глобальний ринок, гіперконкуренція, стандартизація елементів міжнародного маркетингу, інформатизація, індивідуалізація задоволення попиту.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена выявлению и систематизации ключевых трендов современной международной маркетинговой среды и их влияния на технологии и инструменты международного маркетинга. Констатировано формирование новых подходов к разработке стратегий международной маркетинговой деятельности, а именно: глобального, инновационного, экологического, социально-ответственного, Интернет-маркетинга и т. п.

Ключевые слова: глобализация спроса, глобальный рынок, гиперконкуренция, стандартизация элементов международного маркетинга, информатизация, индивидуализация удовлетворения спроса.

ANNOTATION
This issue is dedicated to a key trends of international marketing environment detection and systematization, their affection on international marketing technologies and instruments. It was stated that a number of new approaches were formed to a strategy of international marketing activity creation, particularly: global, innovative, ecologic, socially responsible, Internet marketing etc.

Keywords: demand globalization, global market, hypercompetition, international marketing elements standardization, informatization, individualization of demand satisfaction.

Завантажити статтю (pdf)