Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Карімов Г.І., Крівошеєв В. О. Тенденції регіонального розвитку малого підприємництва

АНОТАЦІЯ
Проаналізовано зміст та виконання державних та регіональних програм підтримки розвитку малого бізнесу. На основі аналізу сучасного стану підприємництва в регіоні (Дніпропетровська область), досліджено. співвідношення малого та мікропідприємництва регіону, підприємств малого бізнесу та фізичних осіб-підприємців. Визначено тенденції подальшого розвитку малого бізнесу в регіоні.

Ключові слова: суб'єкт, підприємництво, малий бізнес, мікропідприємництво, фізичні особи-підприємці.

АННОТАЦИЯ
Проанализировано содержание и выполнение государственных и региональных программ поддержки развития малого бизнеса. На основе анализа имеющегося состояния предпринимательства в регионе (Днепропетровска область), исследовано соотношение малого и микропредпринимательства региона, предприятий малого бизнеса и физических лиц-предпринимателей. Выявлены тенденции дальнейшего развития малого бизнеса в регионе.

Ключевые слова: субъект, предпринимательство, малый бизнес, микропредпринимательство, физические лица-предприниматели.

АNNOTATION
Content and execution of the state and regional programs of the support of the development of small business is analyzed. On the basis of the analysis of the existing state of enterprise in the region (Dnepropetrovsk region), it is investigated the relationship of small and micro-enterprise of region, enterprises of small business and physical person - owners. The trends of further development of small business in the region are revealed.

Keywords: subject, entrepreneurship, small business, mìkroentrepreneurship, physical persons-entrepreneurs.

Завантажити статтю (pdf)