Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Богославська А.В. Обгрунтування інформаційного базису планування розвитку заповідних територій і об’єктів

АНОТАЦІЯ
У статті висвітлено інформаційний базис планування заповідних територій та обєктів. Проаналізовано сучасний стан заповідних територій України та країн Європи. Окреслено стратегії розвитку заповідних територій на рівні держави та місцевих рівнів. Доведено необхідність удосконалення екомережі в системі стабілізації зовнішнього середовища та необхідність ухвалення цільових Програм розвитку екологічних мереж.

Ключові слова: заповідні території та обєкти, біорізноманіття, ландшафти, екомережа, стратегія.

АННОТАЦИЯ
В статье освещен информационный базис планирования заповедных территорий и объектов. Проанализировано современное состояние заповедных территорий Украины и стран Европы. Обозначены стратегии развития заповедных территорий на уровне государства и на местном уровне. Доказана необходимость усовершенствования экосетей в системе стабилизации окружающей среды и необходимость принятия целевых Программ развития экологических сетей.

Ключевые слова: заповедные территории и объекты, биоразнообразие, ландшафты, экосеть, стратегия

ANNOTATION
The article reveals the informational basis for planning of protected areas and objects. The current state of protected areas in Ukraine and Europe is analyzed. The strategies of the development of protected areas at state and local levels are outlined. The necessity of improvement of the ecological network in the stabilization system of the environment and the need for the adoption of targeted programs of ecological networks is proved.

Keywords: protected areas and objects, biodiversity, landscapes, ecological network, strategy.

Завантажити статтю (pdf)