Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Федорченко О.Є. Звіт про рух грошових коштів: адаптація відповідно до МСФЗ та проблемні аспекти його формування

АНОТАЦІЯ
У статті висвітлено основні аспекти складання звіту про рух грошових коштів, здійснено порівняльний аналіз вимог до складання звіту згідно вимог Н(П)СБО та МСФЗ, а також акцентовано увагу на проблемах адаптації до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності задля прискорення процесу інтеграції України у світову спільноту.

Ключові слова: фінансова звітність, звіт про рух грошових коштів, операційна діяльність, інвестиційна діяльність, фінансова діяльність, міжнародні стандарти фінансової звітності.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены основные аспекты составления отчета о движении денежных средств, проведен сравнительный анализ требований к составлению отчета согласно требованиям Н(П)СБУ та МСФО, а также акцентировано внимание на проблемах адаптации к требованиям международных стандартов финансовой отчетности для ускорения процесса интеграции Украины в мировое сообщество.

Ключевые слова: финансовая отчетность, отчет о движении денежных средств, операционная деятельность, инвестиционная деятельность, финансовая деятельность, международные стандарты финансовой отчетности.

ANNOTATION
The main aspects ofcash flowsreport formation are highlighted in the article, comparative analysis of the requirementsfor report formation under the requirements of National Principles (Standarts) of Accounting and International Financial Reporting Standardsis carried out, also the problems of adaptation to the requirements of international financial reporting standards with the aim of acceleration of the process of Ukraine's integration into the world community were paid attention to.

Keywords: financial reporting, cash flowsreport, operating activities, investmentactivities, financial activities, international financial reporting standards.

Завантажити статтю (pdf)