Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Костюченко В.М. Аналіз важелів впливу МВФ на економічний суверенітет України

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено інструменти впливу Міжнародного валютного фонду на економічний суверенітет України. Розглянуто типи кредитів, надані Україні МВФ. Проаналізовано динаміку зовнішнього державного боргу, валового зовнішнього боргу і міжнародних резервів України за період надання кредитів. Обґрунтовано висновки щодо ефективності співпраці України з МВФ.

Ключові слова: Міжнародний валютний фонд, інструменти фінансування, зовнішній державний борг, валовий зовнішній борг, міжнародні резерви, економічний суверенітет.

АННОТАЦИЯ
В статье исследованы инструменты влияния Международного валютного фонда на экономический суверенитет Украины. Рассмотрены типы кредитов, предоставленные Украине МВФ.Проанализирована динамика внешнего государственного долга, валового внешнего долга и международных резервов Украины за период предоставления кредитов. Обоснованы выводы об эффективности сотрудничества Украины с МВФ.

Ключевые слова: Международный валютный фонд, инструменты финансирования, внешний государственный долг, валовой внешний долг, международные резервы, экономический суверенитет.

ANNOTATION
The influence tools of the International Monetary Fund on the Ukraine economic sovereignty are studied. The types of loans granted to Ukraine IMF are given in the article. The dynamics of external public debt, the gross external debt and the international reserves of Ukraine for the period of credit are analyzed. The conclusions about the effectiveness of cooperation between Ukraine and the IMF are given.

Keywords: International Monetary Fund, financing instruments, external state debt, gross external debt, international reserves, economic sovereignty.

Завантажити статтю (pdf)