Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Шепель Є.В. Рефінансування як одна із форм підтримки ліквідності банків України

АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена дослідженню розвитку науково-методичних підходів і розробці практичних рекомендацій щодо удосконалення механізмів рефінансування банків для забезпечення достатнього рівня їхньої ліквідності. Зокрема, проведено ретроспективний аналіз наявних підходів до визначення «рефінансування банків», узагальнено підходи та основні положення проведення операцій рефінансування банків, проведено аналіз використання інструментів рефінансування та визначено основні напрями їх удосконалення у межах діючої концепції монетарної політики.

Ключові слова: рефінансування, ліквідність, кредит, банки, Національний банк України.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена исследованию развития научно-методических подходов и разработке практических рекомендаций усовершенствования механизмов рефинансирования банков для обеспечения достаточного уровня их ликвидности. В частности, проведен ретроспективный анализ имеющихся подходов к определению «рефинансирование банков», обобщены подходы и основные положения проведения операций рефинансирования банков, проведен анализ использования инструментов рефинансирования и определены основные направления их усовершенствования в пределах действующей концепции монетарной политики.

Ключевые слова: рефинансирование, ликвидность, кредит, банки, Национальный банк Украины.

ANNOTATION
The article is dedicated to the investigation of scientific and methodological approaches development and to the development of practical recommendations for improving the mechanisms of refinancing of banks to ensure sufficient levels of their liquidity. To reach this goal, the following research objectives were defined: to conduct a retrospective analysis of existing approaches to the definition of "refinancing of banks", to summarize approaches and the main provisions for the conducting refinancing transactions of banks, to analyze the use of refinancing tools and determine the main directions of their improvement within the current concept of monetary policy.

Keywords: refinancing, liquidity, credit, banks, National Bank of Ukraine (NBU).

Завантажити статтю (pdf)