Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Євдокімова М.О. Історичні корені місцевого самоврядування

АНОТАЦІЯ
Досліджено особливості виникнення і зміни у формуванні місцевого самоврядування – від класичної форми організації місцевого самоврядування, магдебурзького права, що являло собою феодальне міське право і яке стало символом феодального міського самоврядування, до земств. Так називалося місцеве самоврядування під керівництвом дворянства, яке остаточно організаційно сформувалося у процесі проведення кріпосної реформи. Простежується розвиток місцевого самоврядування в державі на основі історичного досвіду.

Ключові слова: місцеве самоврядування, місцеві бюджети, інститут системи місцевого самоврядування, місцева влада, історичний розвиток місцевого самоврядування.

АННОТАЦИЯ
Исследованы особенности возникновения и изменения в формировании местного самоуправления – от классической формы организации местного самоуправления, магдебургского права, которое представляло собой феодальное городское право и является символом феодального городского самоуправления, к земствам. Так называлось местное самоуправление под руководством дворянства, которое окончательно организационно сформировалось в процессе проведения крепостной реформы. Прослеживается развитие местного самоуправления в государстве на основе исторического опыта.

Ключевые слова: местное самоуправление, местные бюджеты, институт системы местного самоуправления, местная власть, историческое развитие местного самоуправления.

ANNOTATION
Development of local self-government is stipulated by historical human development, from classical form of local self-government of Magdeburg rule, which represented feudal city rule and became the symbol of feudal city self-administration to local districts. Local self-administration under the rule of nobles was called this way; it completely established in the process of serfdom reform. It can be traced that development of state local self-government was based on the historic experience.

Keywords: local self-government, local budgets, body of local self-government system, local government, historic development of local self-government.

Завантажити статтю (pdf)