Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Добровольська О.В. Міжнародний досвід та стандарти регулювання діяльності кредитних спілок

АНОТАЦІЯ
Дослідженню проблем регулювання діяльності кредитних спілок в Україні та вивченню світового міжнародного досвіду присвячено чимало наукових досліджень. У світовій практиці регулювання діяльності кредитних установ існує багато методик оцінки їхнього фінансового стану та діяльності, які застосовуються в різних економічних умовах. У статті нами розглянуто декілька систем оцінки, які найбільш відомі у світі: Базель І та Базель ІІ, САМЕL, РЕАRLS, порівняльний аналіз та рейтингова оцінка.

Ключові слова: кредитні спілки, фінансовий стан кредитних спілок, системи оцінки кредитних спілок, Базель, САМЕL, РЕАRLS, рейтинг кредитних спілок.

АННОТАЦИЯ
Исследованию проблем регулирования деятельности кредитных союзов в Украине и изучению мирового международного опыта посвящено много научных исследований. В мировой практике регулирования деятельности кредитных учреждений существует много методик оценки их финансового состояния и деятельности, которые применяются в разных экономических условиях. В статье нами рассмотрены несколько систем оценки, которые наиболее известны в мире: Базель I и Базель II, САМЕL, РЕАRLS, сравнительный анализ и рейтинговая оценка.

Ключевые слова: кредитные союзы, финансовое состояние кредитных союзов, системы оценки кредитных союзов, Базель, САМЕL, РЕАRLS, рейтинг кредитных союзов.

АNNOTATION
Studies of regulation of credit unions in Ukraine and studying the world of international experience is dedicated to many scientific studies. In the world practice of regulation of credit agencies there are many methods to assess their financial situation and the activities that are applied in different economic conditions. In the article we have considered several evaluation systems that are most famous in the world: the Basel I and Basel II, САМЕL, РЕАRLS, comparative analysis and rating assessment.

Keywords: credit unions, financial condition of credit unions, system of evaluation of credit unions, Basel, САМЕL, РЕАRLS, rating of credit unions.

Завантажити статтю (pdf)