Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Головіна Я.С. Антикризове регулювання банківської системи України в період 2014 – перше півріччя 2015 років

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено заходи державного антикризового регулювання банківської системи України в сучасний період. Особливу увагу приділено оцінці обсягів рефінансування банків, новим механізмам підтримання ліквідності, запровадженим НБУ, а також умовам рефінансування під забезпечення докапіталізації. Розглянуто проблеми фінансування ФГВФО та законодавчі зміни із удосконалення системи гарантування банківських вкладів.

Ключові слова: антикризове регулювання, банківська система, рефінансування, докапіталізація, ФГВФО, відповідальність власників.

АННОТАЦИЯ
В статье исследованы меры государственного антикризисного регулирования банковской системы Украины в современный период. Особое внимание уделено оценке объемов рефинансирования банков, новым механизмам поддержания ликвидности, внедренным НБУ, а также условиям рефинансирования под обеспечение докапитализации. Рассмотрены проблемы финансирования ФГВФЛ и законодательные изменения по совершенствованию системы гарантирования банковских вкладов.

Ключевые слова: антикризисное управление, банковская система, рефинансирование, докапитализация, ФГВФЛ, ответственность собственников.

ANNOTATION
The paper examines measures of the government crisis regulation of Ukrainian banking system in the current period. The author focuses on evaluation of refinancing, new mechanisms of liquidity support approved NBU and refinancing conditions including the commitment of banks to increase their equity. The paper lights up problems of financing for Deposit Guarantee Fund and legislative amendments improving the deposit guarantee system.

Keywords: crisis regulation, banking system, refinancing, capitalization, Deposit Guarantee Fund, shareholders’ liability.

Завантажити статтю (pdf)