Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Бутурлакіна Т.О., Майдич І.І. Цільове фінансування місцевих бюджетів за рахунок субвенцій

АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано сучасний стан і тенденції бюджетного регулювання за допомогою основних інструментів фінансового вирівнювання – міжбюджетних трансфертів. Особливу увагу приділено механізму використання дотацій і субвенцій у процесі збалансування місцевих бюджетів Карпатського регіону. Здійснено оцінку ступеня фінансової незалежності регіону та ефективності фінансового вирівнювання в сучасних умовах.

Ключові слова: місцеві бюджети, міжбюджетні відносини, міжбюджетні трансферти, дотації вирівнювання, субвенції, фінансова незалежність регіону, бюджетне регулювання, фінансове вирівнювання.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы современное состояние и тенденции бюджетного регулирования с помощью основных инструментов финансового выравнивания – межбюджетных трансфертов. Особое внимание уделено механизму использования дотаций и субвенций в процессе сбалансирования местных бюджетов Карпатского региона. Осуществлена оценка степени финансовой независимости региона и эффективности финансового выравнивания в современных условиях.

Ключевые слова: местные бюджеты, межбюджетные отношения, межбюджетные трансферты, дотации выравнивания, субвенции, финансовая независимость региона, бюджетное регулирование, финансовое выравнивание.

ANNOTATION
In the article modern condition and trends of budget regulation within major tools of fiscal equalization – intergovernmental transfers – are analyzed. Particular attention is payed to budget mechanism of grants and subsidies in the process of balancing of local budgets in Carpathian region. Evaluation of financial independence of the region and effectiveness of the fiscal equalization in modern conditions is given.

Keywords: local budgets, intergovernmental relations, intergovernmental transfers, fiscal equalization, intergovernmental transfers, financial independence of the region, budgetary regulation, financial equalization.

Завантажити статтю (pdf)