Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Проданова І.І., Болонна М.В. Оцінка доходів і витрат домогосподарств України в сучасних економічних умовах

АНОТАЦІЯ
У статті здійснено оцінку обсягів і структури доходів та витрат домогосподарств України за останні роки. Проаналізовано питому вагу заощаджень у доходах населення. Обґрунтовано вплив низки чинників, які впливають на формування доходів приватних господарств і здійснення ними відповідних витрат та визначають рівень сімейного добробуту.

Ключові слова: доходи, витрати, домогосподарство, заощадження, споживання, добробут.

АННОТАЦИЯ
В статье осуществлена оценка объемов и структуры доходов и расходов домашних хозяйств Украины за последние годы. Проанализирован удельный вес сбережений в доходах населения. Обосновано влияние ряда факторов, которые влияют на формирование доходов частных хозяйств и осуществления ними соответствующих расходов, а также определяют уровень семейного благополучия.

Ключевые слова: доходы, расходы, домашнее хозяйство, сбережения, потребление, благополучие.

ANNOTATION
The volume and structure of household income and expenditures of Ukraine in recent years is assessed. The share of savings in the population income is analyzed. The impact of several factors affecting the formation of private household incomes and relevant expenditures, and determining the level of family welfare is substantiated.

Keywords: income, expenditures, household, savings, consumption and welfare.

Завантажити статтю (pdf)